Bầu chọn của thuhuong2707:
1. Hồi hương ngẫu thư kỳ 1 (Hạ Tri Chương)

Ý kiến cá nhân:
Một bài thơ chạm được đến nỗi lòng của người xa quê hương. Ngậm ngùi thay \"giọng quê không đổi\", tình cảm với quê nhà cũng không thay đổi, nhưng thời gian và sự xa cách đã biến một ông lão muốn trở về quê cũ yên vui tuổi già trở thành k…