Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Đức Thánh Trần thời thơ ấu

Dõi theo sử sách vạn niên
Biết bao nhiêu cuộc vương quyền đổi thay;
Trò đời, Tạo hoá vần xoay;
Ngai vàng bỗng chốc sang tay, chuyển thời.
Triều đình Nhà Lý rối bời:
Những bày phản loạn khắp nơi tung hoành;
Binh tàn, lực kiệt giao tranh,
Hoàng thái tử Sảm chạy quanh Hồng Hà;
May nhờ trợ lực Trần gia,
Hương binh Lưu Xá mới qua hiểm nghèo.
Họ Trần hộ giá sớm chiều;
Tự Khánh, Thủ Độ góp nhiều chiến công.
Giữ nghề chài lưới trên sông,
Trần Thừa, anh cả lánh vòng binh đao;
Anh hai, Tự Khánh…
Ảnh đại diện

Việt Nam tích sử 4000 năm

VIỆT NAM, TÍCH SỬ BỐN NGHÌN NĂM
1- VUA HÙNG DỰNG NƯỚC VĂN LANG:
Ngược dòng lịch sử nước Nam-
Bốn ngàn năm trước huy hoàng vẹn nguyên:
Hùng Vương dựng nước đầu tiên-
Văn Lang - Quốc tổ, một thiên sử hùng;
Biết bao dông tố, bão bùng?
Rừng rậm, thú dữ,… vô cùng gian nguy;
Thiên tai hiểm độc lạ kỳ,
Còn lưu truyền thuyết, nhớ ghi đời đời.
Bao phen động đất, long trời,
Thuỷ Tinh gieo hoạ, khi vơi, khi đầy;
Sơn Tinh quyết chiến - Ra tay -
Kiên cường, quật khởi, lòng ngay, trí bền…
Đương đầu,…

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):