Bầu chọn của dalathoanghon:
1. Ba tiêu (Cây chuối) (Nguyễn Trãi)

Ý kiến cá nhân:
nói lên dc cai vẻ dẹp của con người và thiên nhiên trong sự hoà hợp.
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Quản gia với lý do: Không phải t…