Giá như em không về qua lối ấy
Có lẽ giờ anh không phải đợi chờ
Nếu ngày ấy ta đừng trao ánh mắt
Anh đã quên tháng ngày qua êm đềm

Giá như ta không bước về chung lối
Anh đã không vì em mà đứng đợi
Tháng năm qua như lá úa rơi
Con đường xưa giờ mưa giăng ngập lối

Giá như anh cứ bước vội đi qua
Con đường xưa mà em đứng đợi
Một người khác đâu phải là riêng anh
Thì đường về đâu còn bao trắc trở

Giá như mai sau còn gặp lại
Anh sẽ cố bước nhanh qua lối về
Để ta đừng nhìn nhau tiếc nuối
Tháng…