Biển đêm


Bóng tối sâu thăm thẳm
Trăng đêm hun hút xa
Biển còn lưng quất gió
Đau rát cả hồn ta
         Hoa ly

Nhớ Quê

Trời Tây thê thảm não
Đất Việt mịt mù xa
Đứng ngóng về quê củ
Sầu riêng ta với ta!