THỜI VỌNG THÊ

(Viết thay những người
chồng có vợ đi làm ăn xa)

vọng Phu... em quá khứ rồi
bây giờ đến lượt anh – Thời Vọng Thê
từ ngày em bước xa quê
bồng con anh ngóng em về sớm hôm
cùng nhau chăm cái cùng con
gầu dai tát nước những đêm hạn trời
em đang lận đận xứ người
đường cày anh cứ rã rời triền miên
chuối già trứng cuốc đầu hiên
chẳng người đem bán để chim ăn hoài
vạt cà, luống cải, vườn khoai
mình anh chăm bón ra vài dải xơ
năm qua, tháng lại anh chờ
Vọng Thê...hoá…