Lính mới em xin chào cả nhà
Lời chào đến khắp bốn phương xa
Chào cô chào bác trong thi viện
Hạnh phúc yêu đời rộn tiếng ca