Xin chào Admin Vanachi. Xin hỏi bạn một điều.
Chợt đọc lại sưu tầm của Ad câu thơ của nhà thơ Đỗ Quốc Thuấn, ban tôi, trong:
Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam

Không gian trắng xoá cả rồi
Chỉ còn dáng mẹ giữa trời. Và mưa... (Dáng mẹ)

________________________Đỗ Quốc Thuấn

Thu buông một tiếng như vàng
Màu hành khất vụt bạc loang mái đầu

________________________Đỗ Quốc Thuấn


Tôi thử tìm trong Thi Viện xem đã có tác giả này chưa, thì không thấy có Đỗ Quốc Thuân. Ban tôi…