Bạn đi rồi còn tôi với tôi
Ngày ngày say tỉnh tỉnh lại say
Nhớ bạn những hôm chiều cùng tỉnh
Cùng say dưới bóng chiều hoàng hôn
Lúc hạnh phúc cũng như khổ đau
Bên nhau vượt qua mọi sóng gió
Bạn và tôi tuy hai mà một
Nay bạn đi rồi tôi với ai……