Bầu chọn của contraikhongminh:
1. Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế)

Ý kiến cá nhân:
Đạo và đời, cõi nhân gian và siêu thoát, tâm không định và tiếng chuông tỉnh thức cõi Thiền gọi tiềm thức con người đốn ngộ! Phong Kiều dạ bạc là bài thơ thấm đẫm tinh thần Phật giáo và đó là một minh chứng cho mối lương duyên kỳ lạ giữa tôn gi…