Thật quá khó khăn để nói những điều không thể
Vần thơ dang dở rồi
Đâu biết phải tâm sự cùng ai?

Ngày hôm nay
Vẫn như bao ngày khác
Tôi vẫn bước đi, chỉ riêng mình tôi bước
Tôi muốn nguyện cầu
Nhưng vì lòng ích kỷ
Tôi chẳng thể thành tâm.

Ngày hôm nay
Nghe rạo rực
Những gì đang cháy bỏng trong tôi
Tôi oán trách
Nhưng cứ trách mà không nỡ hờn
Tôi khóc, chỉ còn khóc cho chính tôi.

Ngày hôm nay
Có gì đâu?
Chỉ đôi ba hạt nắng
Chỉ vài giọt mưa rơi
Chẳng đọng lại trong buổi chi…