Bầu chọn của duong:
1. Điểu minh giản (Vương Duy)

Ý kiến cá nhân:
một bức tranh không gian thiền yên tĩnh được vẽ nên băng một loạt động từ
(Bài viết được gửi tự động)