MỘT THỜI ĐỂ NHỚ.
Một thời để nhớ để thương
Người đi gửi lại dặm đường xa xôi.
Người đi cách mặt thưa lời
Trăm thương ngàn nhớ đầy vơi nỗi niềm.
Trăng soi lẻ bóng bên thềm
Hỏi người tri kỷ có quên đoạn trường?

Một thời để nhớ để thương
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
Năm xưa sen ngát hương nồng
Trong veo hồ nước, trăng lồng liễu mai,
Rủ nhau thức trắng đêm dài,
Mai đùa, liễu giỡn, tiễn ai lên đường.