Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Miền cảm xúc

Xin tặng tất cả các bạn ở chủ đề : Miền cảm xúc
Trả tôi
Này trời ! Xin được hỏi ông :
Sao tôi phải khóc ?
Ngay khi lọt lòng !
Phải chi ông cho tôi cười ?
Đời tôi đã khác ?
Ít ra đôi điều !
Sao ông nở bội bạc ?
Tước mất niềm vui đầu đời !
Sao ông nở làm điều ác ?
Để tim tôi buồn như mây chiều !
Đời người vui được bao nhiêu ?
Từ rày thôi nhé ! Đừng làm khổ tôi !
Ông hãy trả tất ...
Những gì nợ tôi !

Sông này chỉ chảy một dòng
Đôi bờ xa lắc , đục - trong phận người
Em xưa như…
Ảnh đại diện

Chào tất cả các thành viên của diễn đàn!

Tiểu đệ đây cũng là thành viên mới , xin chào các huynh muội !

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):