Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đây
Giận mình sao lại quá thơ ngây
Mất nhau rồi đấy, mình tiếc nuối ?
Nhớ người xưa cũ má hây hây

Em còn nhớ không dưới hàng me ?
Mình cùng chung bước buổi trưa hè
Nhớ lời thầm ước trao thuở ấy
Yêu nhau trọn đời, hứa anh nhe