Thướt tha tà áo khẽ bay bay
Dịu dáng em khẽ đưa tay chào
Dáng ngọc em mặc áo dài trắng
Da ngà em đẹp chẳng phấn son