Bầu chọn của Jerry:
1. Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi)
2. Vọng nguyệt (Hồ Chí Minh)
3. Tràng giang (Huy Cận)

Ý kiến cá nhân:
Đây là những bài mà học sinh chúng…