Giới thiệu:
CLB Thơ Hán Việt Pháp Anh, thuộc Hội cựu giáo chức Việt nam, thành lập đã gần 20 năm, nhiều thành viên là người cao tuổi.
Trang này nhằm giới thiệu các bài viết, bài dịch, sáng tác của thành viên Câu lạc bộ.
Vậy xin trân trọng với bạn đọc trong Thi viện và mời cùng tham gia.

Ban Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ