Sao lại có thể viết được như thế này nhỉ? xiêu quá đi anh Am Các Minh ơi..