Thơ trong nhạc Trịnh Công Sơn

Văn Cao viết "Trịnh Công Sơn là người thơ ca bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ."
Câu nhận xét của Văn Cao về Trịnh Công Sơn quả là chí lý, nói thì hơi hồ đồ, song có thể khẳng định, không ai yêu thơ mà không yêu nhạc Trịnh.
Có hai điều để minh chứng rằng "nhạc và thơ quyện vào nhau" trong các bài hát của ông. Thứ nhất, đó là hầu hết ca từ chỉ đọc lên thôi, không cần sửa chữa chút nào đã thành một bài thơ…