Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Gửi ban điều hành

Vũ như cẫn / vẫn như cũ, hơn chục lần, ơi người duyên xứ Huế
Ảnh đại diện

Gửi ban điều hành

Sau khi truyền bài thơ tiếng Pháp “Les enfants qui s’aiment” của Jacques Prévert cùng bản Việt dịch “Những trẻ thơ yêu nhau” của Phanxipăng, tôi truyền thêm 2 nhạc phẩm phổ thơ. Nhưng sau khi nhấn Tài liệu đính kèm, rồi Tải file, đoạn Gửi, thì bị báo “Lỗi: chưa có thông ttin nhóm”. Bao lần trước, chẳng vậy. Vui lòng cho biết tôi nên xử lí sao lần này. Xin cảm ơn.
Ảnh đại diện

Gửi ban điều hành

Bài "Bí mật Hàn Mạc Tử" mà Vinachi Đào Trung Kiên truyền vào Thi Viện http://www.thivien.net/viewwriting.php?ID=12
là của nhà thơ, nhà văn, nhà báo Phanxipăng đã đăng liên tục 10 kỳ liền trên tờ Thế Giới Mới từ số 416 (11-12-2000) đến số 426 (5-3-2001).

Sau đó, nhiều bài khác liên quan Hàn Mạc Tử được Phanxipăng công bố trên các báo & tạp chí Thế Giới Mới, Kiến Thức Ngày Nay, Tài Hoa Trẻ, Tây Ninh Nguyệt San, Văn Nghệ Bình Định, Nghiên Cứu & Phát Triển, v.v.

Được biết rằng ấy là những phần…

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):