Mình nhớ bài thơ này cô giáo chủ nhiệm đã viết cuối cuốn sổ tặng mình hồi lớp 6. Những cuốn sổ chỉ dành cho hs khá giỏi, năm đó mình chỉ đạt trung bình. Bài thơ này mình nhớ mãi, đã 11 năm qua rồi không quên. Xin góp cùng thivien, cho dù không nhớ dịch giả là ai:

CÁNH BUỒM - I. Lermontov
Một cánh buồm trắng nhẹ trôi
Trên biển xanh thẳm dưới trời mờ sương
Bơ gì lại chốn cố hương
Tìm gì ở tận nẻo đường xa xôi
Nước trong xanh khắp mọi nơi
Nắng vàng rực rỡ biển trời bao la
Thuyền đời bão …