Bầu chọn của Cầm Thanh:
1. Đề đô thành nam trang (Thôi Hộ)

Ý kiến cá nhân:
bài thơ vô cùng uyển huyển, trong thể tứ tuyệt mà vẫn thể hiện được hết nỗi nhớ nhung, tương tư của mình. \"đào hoa y cựu tiếu đông phong\" sao mà yêu câu đó thế
(Bài viết được gửi tự động)