Đề nghị thêm tác giả: Nguyễn Ngọc Ly, tôi không rõ tiểu sử của tác giả nhưng ông ấy sống ở Bắc Ninh và đã mất, bài thơ "Mưa" sau đây có thể xếp vào loại hay.

"Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?"


Ấy là tôi nói ngày xưa
Mẹ tôi tái giá - đò đưa theo dòng
Không mưa cũng thể phập phồng
Lừa tôi ngõ trước, mẹ vòng lối sau

Ấy là tôi nói ca dao
Con chuồn chuồn ớt đậu vào đời tôi
Bà đừng ru nữa bà ơi
Vít thêm ngọn nắng mồng tơi dậu nhà

Ấy là tôi nói áo hoa
M…