Mình cần tìm thơ, mình không hiểu lắm về nghĩa tiếng việt, mình chỉ có bản tiếng trung:
昔我往矣,
杨柳依依。
今我来思
,雨雪霏霏。
行道迟迟,
载渴载饥。
我心伤悲,
莫知我哀!

Mình cần biết tên bài thơ và tác giả, cám ơn!