tôi nghĩ thơ việt có có hai điều đáng trách là bị lai tạp thơ trung hoa quá nhiều,sáng tạo cũng vậy.tôi ko giỏi nhưng tôi nghĩ nói chung là thơ việt vẫn bị "lai"