Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Đọc lại bài "Kính cáo toàn quốc đồng bào thư 敬 告 全 國 同 胞 書" nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bác Hồ vĩ đại!

Nguyên văn chữ Hán:

敬 告 全 國 同 胞 書
諸 位 父 老 !
諸 位 仁 人 志 士 !
各 界 士 農 工 商 兵 !
全 體 親 愛 同 胞 !
自 從 法 亡 於 德 , 其 勢 力 已 完 全 崩 潰 , 然 而 對 我 民 眾 却 仍 大 加 暴 斂 橫 征 , 極 允 吸 之 能 事 , 大 肆 白 色 恐 怖 , 盡 殘 殺 之 逆 行 , 對 外 則 俯 首 屈 膝 , 寧 將 我 之 土 地 割 讓 於 暹 羅 , 忍 氣 吞 聲 , 硬 把 我 之 權 利 貢 献 於 日 本 , 因 此 吾 民 呻 吟 於 双 重 壓 逼 之 下 : 既 為 法 賊 之 馬 牛 , 又 為 日 寇 之 奴 隸 , 嗚 呼 ! 吾 民 何 辜 , 遭 此 浩 劫 .
  處 此 悲 痛 , 惨 酷 情 況 之 下 吾 民 束 手 待 斃 乎 ? 不 ! 决 不 ! 二 十 餘 兆 鴻 貉 之 子 孫 , 决 不 肯 長 此 做 人 奴 隸 . 七 八 十 年 來 , 在 法 賊 鉄 蹄 之 下 , 我 輩 不 断 犧  牲 奮 鬥 以 爭…
Ảnh đại diện

Thư Hồ Chủ tịch gửi các vị phụ lão toàn quốc năm 1941

Nguyên văn chữ Hán:

胡 主 席 寄 全 國 父 老 書
國 家 任 務 吾 輩 父 老 之 責 其 甚 大 焉 國 家 之 興 父 老 扶 之
國 家 之 存 父 老  助 之 國 家 之 亡 父 老 救 之
國 家 之 衰 父 老 挽 之 國 家 興 亡 存 衰 父 老 皆 有 重 大 之 肩 担 也
漢 室 之 衰 有 商 山 四 皓 之 憂 晉 朝 之 盛 有 竹 林 七 賢 之 樂
我 國 家 之 憂 父 老 共 分 其 憂 我 國 家 之 樂 父 老 共 分 其 樂
我 國 前 朝 元 戎 肆 虐 明 虜 侵 彊 陳 興 道 黎 太 祖 急 召 諸 父 老  謀 圖 恢 復 以 抵 抗 侵 陵
上 下 同 心 人 民 一 致 英 雄 事 業 顕 赫 當 時 豪 傑 聲 名 光 榮 後 世 亦 由 當 時 父 老 之 呼 號 也
鼓 舞 也 激 勵 以 成 之 也 自 從 法 人 侵 掠 我 三 圻 始 而 濁 我 海 津 近 海 之 波 濤 亦 怒
繼 而 占 我 封 彊 深 山 之 草 木 皆 仇 由 是 仁 人 志 士…
Ảnh đại diện

Chủ tịch Hồ Chí Minh với thơ Đường

Trong bài "Khán Thiên gia Thi hữu cảm", Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:
             Cổ thi thiên ái thiên nhiên mỹ,
             Sơn thủy yên hoa tuyết nguyệt phong;
             Hiện đại thi trung ưng hữu thiết,
             Thi gia dã yếu hội xung phong.

Nghĩa là:
             Thơ xưa thường chuộng thiên nhiên đẹp,
             Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông;
             Nay ở trong thơ nên có thép,
             Nhà thơ cũng phải biết xung phong.
             …
Ảnh đại diện

Kỷ niệm 500 năm Thám hoa Nguyễn Hữu Nghiêm 阮 有 嚴 đỗ đại khoa

Nguyễn Hữu Nghiêm 阮 有 嚴 sinh năm Tân Hợi (1491), người xã Thọ Khê (còn gọi là Phúc Khê, tên tục gọi là Làng Nét), huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc (nay là thôn Thọ Khê, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Năm 18 tuổi, Ông đỗ Đệ nhất giáp Tiến sỹ cập đệ, đệ tam danh (tức Thám hoa), khoa Mậu Thìn, niên hiệu Đoan Khánh thứ tư đời Lê Uy Mục (1508), cách nay đã 500 năm. Ông làm quan đến chức Thượng thư Bộ Lễ, Chưởng Hàn lâm viện sự. Thời Quang Thiệu (1522), khi Lê Chiêu Tông chạy ra…

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):