Nghệ thuật tương phản trong “ Đại dương - đêm” của V. Huygô.
(Nguyễn Quỳnh Phương.Văn k42b - ĐHSP Tn)
Bài thơ Đêm đại dương ( oceano nox) của V.Huygô được đưa vào chương trình giảng dạy cải cách ở THPT từ năm 1991. Nhưng thực ra, bài thơ này đã được người Việt Nam biết đến từ khá lâu. Qua trí nhớ của những người đương thời, Đêm đại dương được lưu hành trong đời sống con người Việt Nam giống như bài văn chiêu hồn kiểu Nguyễn Du. Trái tim nhân đạo của nhà thơ lớn nước Pháp có sự tương ứng với …