Xin nhờ quí vị "cao thủ" trong diễn đàn này dịch hộ bài thơ này của TT Tuệ Sỹ:

Hán-Việt:

  Cúng Dường

Phụng thử ngục tù phạn
Cúng dường Tối Thắng Tôn
Thế gian trường huyết hận
Bỉnh bát lệ vô ngôn

Xim cám ơn trước!