Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Cuồng Ngông Tứ Kiệt

Vui ở chữ nhân gắn chữ tâm
Sướng nơi thiên hạ lắm thăng trầm
Có tâm, ra sức xoay thời cuộc
Thời thế, thế thời thuộc nhân tâm.
Ảnh đại diện

Cuồng Ngông Tứ Kiệt

Lần đầu tập tành học làm thơ
Ngôn-từ-hành-luật còn cứng đơ
Vui lòng bỏ quá khi thơ dở
Xin đừng chấp nhất trẻ còn thơ !

Xanh
Đỉnh đạc bóng người trên chóp núi
Ngang tàn chắn gió, ngược lẫn xuôi
Ngông nghênh tay với tầng mây trắng
thư thả mỉm cười ngắm giang san.
Ảnh đại diện

Nhập môn Đường Thi

Lần đầu tập tành học làm thơ
Ngôn-từ-hành-luật còn cứng đơ
Vui lòng bỏ quá khi thơ dở
Xin đừng chấp nhất trẻ còn thơ !

Xanh
Đỉnh đạc bóng người trên chóp núi
Ngang tàn chắn gió, ngược lẫn xuôi
Ngông nghênh tay với tầng mây trắng
thư thả mỉm cười ngắm giang san.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):