Nhớ..

Một người nhớ một người xa,
Một chiều ko nắng mây tha buồn vê..
Chim dang đôi cánh nặng nề,
Miên man trong gió biết về nơi đâu..?
Xa xa lẻ bóng bên cầu,
Trông theo ngơ ngác về đâu hỡi người…
Hoa rơi lặng lẽ ko lời,
Liễu buồn theo gió mảnh đời mong manh..
Chiều ơi sao lướt qua nhanh..?
Bóng ai nhẹ quá buồn tanh ngã dài ….
Hoa kia sao vội lìa đài,
Chim sao lìa cánh, liễu hoài buông trôi..?
Phải chăng ai đã quên rồi….?
Một con tim bé bồi hồi đợi mong.
Nhớ ai sao nói hết lòng,
Yêu…