mình xin phép được tham gia.

Mừng xuân mới 2010
  
Ngày xuân rạng rỡ ánh bình minh
lễ đất trời mang áo mới tinh
tình tang bầy trẻ nô khắp xóm
nhân thế vui mừng cảnh chúc vinh,
mười phương ví đón xuân này nhỉ
bốn bể hòa chung trọn khúc tình
tháng tháng ngày ngày no hạnh phúc
hai ta ôn lại phút giây mình!