Bầu chọn của mailegiang:
1. Lượm từ cổ tích (Đoàn Ngọc Thu)

Ý kiến cá nhân:
hay
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Quản gia với lý do: Không phải thơ Đường)