Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Các bài viết cũ từ thư viện bài viết

Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hoá trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX cho tới 1945 - Kì 8: Thạch Lam: cốt cách một trí thức mới
Tác giả: Vương Trí NhànChương 7

THẠCH LAM: CỐT CÁCH MỘT TRÍ THỨC MỚI
                         

IThạch Lam cho in tập truyện ngắn đầu tay của mình vào năm 1937 và qua đời vào năm 1942.  Sự nghiệp sáng tác của ông như vậy chỉ kéo dài độ khoảng 5 - 6 năm.  Trong cái thời gian ngắn ngủi ấy, khối lượng chữ nghĩa ông đã viết không…
Ảnh đại diện

Các bài viết cũ từ thư viện bài viết

Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hoá trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX cho tới 1945 - Kì 4: Những bước đột phá thường bị quên lãng
Tác giả: Vương Trí NhànNhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hoá
(NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2005)
Vương Trí Nhàn


--------------------------------------------------------------------------------Chương 3NHỮNG BƯỚC ĐỘT PHÁ THƯỜNG BỊ QUÊN LÃNG
Qua hai cuốn tiểu thuyết của Đặng Trần Phất,
bàn về sự hình thành của…
Ảnh đại diện

Các bài viết cũ từ thư viện bài viết

Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hoá trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX cho tới 1945 - Kì 3: Quá trình du nhập của một thể tài
Tác giả: Vương Trí NhànNhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hoá
(NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2005)
Vương Trí Nhàn


--------------------------------------------------------------------------------Chương 2QUÁ TRÌNH DU NHẬP CỦA MỘT THỂ TÀI[1]

Tiểu thuyết và một cách tiếp nhận ảnh hưởng
nước ngoài đặc trưng cho văn học…
Ảnh đại diện

Các bài viết cũ từ thư viện bài viết

Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hoá trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX cho tới 1945  - Kì 2: Tìm nghĩa khái niệm hiện đại
Tác giả: Vương Trí NhànNhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hoá
(NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2005)
Vương Trí Nhàn


--------------------------------------------------------------------------------Chương 1TÌM NGHĨA KHÁI NIỆM HIỆN ĐẠI


Vương Trí NhànNhững cách hiểu khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau

Ảnh đại diện

Các bài viết cũ từ thư viện bài viết

Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hoá trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX cho tới 1945 - Kì 1: Lời dẫn
Tác giả: Vương Trí NhànMục lục

Lời dẫn
1. Tìm nghĩa khái niệm hiện đại
2. Quá trình du nhập của một thể tài
3. Những bước đột phá thường bị quên lãng
4. Nơi gặp gỡ của báo chí và văn học
5. Nguyễn Công Hoan và thể tiểu thuyết
6.  Ngô Tất Tố và một cách thích ứng trước thời cuộc
7. Thạch Lam: Cốt cách một trí thức mới
8. Thạch Lam: Tìm vào nội tâm, tìm vào…

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):