Chào các anh chị em Bạn thơ trong Diễn đàn Thi Viện. Tôi là Hai Ngô Khoai
hôm nay là thành viên mới của Diễn đàn xin gửi lời chào đến Ban điều hành Diễn đàn và toàn thể các bạn thơ thành viên của diễn đàn.
Rất mong được học hỏi và giao lưu với các bạn.Vì là thành viên mới nên còn nhiều bỡ ngỡ, rất mong Ban điều hành và mọi người giúp đỡ, chỉ bảo về mọi mặt. Hai Ngô Khoai tôi xin vô cùng biết ơn.


                          Hai Ngô…