Bầu chọn của Quang Chien:
1. Tình thứ nhất (Xuân Diệu)

Ý kiến cá nhân:
bài thơ này rất có cảm xúc.Nó gây một ấn tượng sâu sắc với những ai đã từng cò dịp thưởng thức!
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Vanachi với lý do:…