xin chào cả nhà thân yêu ạ..hi
Tại hạ là thành viên mới, văn chương còn lủng củng, nên gia nhập để học hỏi các bậc tiền bối ở đây. Thật vui vì có nơi để tại hạ được xả, bày tỏ tiếng lòng mình, cái mà tại hạ chẳng biết tỏ bày cùng ai. Thành ra bản thân rất cảm tạ những người đã làm nên trang thơ Thi viện này.

Làm quen với các hiền huynh nhé! Đón chào các hiền huynh cùng vào trang thơ của tại hạ chơi