Bầu chọn của Vipboy:
1. Việt Bắc (Tố Hữu)

Ý kiến cá nhân:
khi đọc bài thơ này mình có cảm nghĩ như được cùng chính tác giả, được cùng nhân dân sống trong những tháng ngày \"cách mạng còn trong trứng nước\"
(Bài viết được gửi tự động)