Diễn đàn của thivien hiện nay đã phát triển rất mạnh cả về số lượng và chất lượng. Theo cảm nhận của tôi, nhiều bài thơ của các thành viên đóng góp trong "cùng nhau tham gia" (đặc biệt là "thơ thành viên - thơ mới") rất hay. Nhưng quả thật là quá khó để tìm đọc và lọc được ra từ tất cả các topic hiện tại. Nếu là một thành viên mới thì chắc chắn là không thể đủ kiên nhẫn đọc hết các topic để có cơ hội gặp được những bài thơ này. Và ngay cả với các thành viên không mới nhưng không thường xuyên ghé…