VÌ SAO?

Các em ở đâu sao kim hay sao hoả?
sao mỗi em mỗi hình hài xa lạ.
Như tiền sử loài người thuở hồng hoang.
Trông đầu em có gì mà tròn lông lốc.
Mấy tuổi rồi răng cái mọc cái không?
Mắt em là giấy hay ni lông?
Mà trắng bóng tròn to đến vậy?
Chân em là ống sậy
sao đỡ nổi thân hình.
Hỏi em, em chỉ làm thin.
Em giận ai mà bàn tay quéo lại.
Cổ lắc lư miệng giật giật liên hồi.
Em đang khóc hay cười
Em đọc hay là hát?
Nhìn các em mà lòng tan nát.
Hỏi vì sao, vì sao?
Hỡi…