Nửa Vầng Trăng Cô Đơn


Lưu Vĩnh Hạ

Đêm buồn nhớ quá về em
Mình anh thao thức đi tìm vầng trăng
Xa xăm một nửa chờ mong
Lòng trăng héo úa rơi buồn trên sông

Lung linh hình bóng dỗi hờn
Nửa vầng trăng ấy có còn hay không
Ai đem nỗi nhớ vào lòng
Nửa vầng trăng lạc bên sông đợi chờ

Đêm buồn ai lại làm thơ
Đừng đem mộng đẹp che mờ bóng trăng
Buồn rơi chiếc lá thu tàn
Nửa vầng trăng khuyết mấy lần xa nhau

Bây giờ tìm kiếm em đâu
Trăng in chiếc bóng bên cầu nhớ ai
Sương mờ nh…