Chiếc khăn tay


   Chiếc khăn tay của ngày đầu gặp gỡ
   Chiếc khăn trao bỡ ngõ lúc xao lòng
   Chiếc khăn ấy bây giờ vẫn còn đây,
   Nhưng người trao khăn chẳng còn thấy bao giờ.

   Chỉ biết mang nỗi nhớ niềm thương,
   Gói gọn trong khăn gửi đén cho người.
   Mong một ngày nhận được khăn người biết,
   Nỗi nhớ tương tư,da diết nhường nào.

   Dù chỉ là phút chốc lòng xao động,
   Một tâm hồn vẫn mãi đợi tâm hồn......
      Không còn ai phải khóc

Có thể anh…