CÚC NGUYỄN

Thứ hai, ngày 01 tháng mười một năm 2010

       TỰ TÌNH TÔI

Đêm nay tôi bước một mình
Mưa rơi thấm ướt mối tình của tôi
Đêm nay tôi lại bồi hồi
Nhớ sao da diết cái người tôi thương

Đêm nay lòng lại vấn vương
Tim tôi day dứt nhớ thương nát lòng
Đêm nay từng nỗi nhớ mong
Nỗi buồn héo hắt,mãi trông đợi chờ

Đêm nay khuất bóng mịt mờ
Buồn trong nỗi nhớ mong chờ bóng ai
Đêm nay thèm một bờ vai
Thèm cái tựa đầu, cái ôm xiết chặt

Đêm nay thèm nghe giọng hát
Giọng…