Hành Nhân Ca

1   Bước chân khua mỏi đường tà
    Say say khúc hát cánh là khói bay
    Mênh mang trời ngữa bàn tay  
    Kìa con nhạn trắng nhả đầy khói mơ
    Gánh cũi bó
    Thắt đường tơ
    Lạc hoa phi nhứ  ( Hoa rơi tơ rụng )
    Bên bờ bóng sen
    Chân dẫy nẫy
    Nhịp hờn ghen
    Đường đời tơ rụng hương đèn tỏa bay

2   Thay cành lá
    Đổi câu ca,
    Tàn sơn thặng thủy ( Non hoang nước thải )
    Hương ngà đá rơi
    Chân thoăng thoắc đường…