Gió miên man khúc hát đầu hè
Mùa nỗi nhớ nắng gọi ai nghe
Giữa vần mây xanh xanh màu nước
Có lớp trẻ ngân cùng tiếng ve
Cánh chim nhỏ ươm màu cành lá
Gió vu vương hát một bài vè
” Mưa khép nắng là ngày hạ đến
Nắng vương màu là ngày hoa khoe”