<p>Trăng lên cùng gió vào phòng. Không vui!
 <br />Vì yêu! Trăng đã phụ người như tôi.
 <br />Giận trăng, trăng hãy bỏ qua
 <br />Vì tôi đang gặp phải điều không vui
 <br />Sợ trăng khi gặp tôi rồi
 <br />Tôi đem hờn rỗi chút đầy vào trăng.</p>
<p>Gió thổi mây bay. Trăng đi rồi!</p>
<p>Có phải trăng đang thấy tôi buồn
 <br />Mà không muốn tiếp cuộc tình duyên?
 <br />Không! Không! Chỉ là trong giây lát
 <br />Tôi thấy tôi đang chán nửa đời.</p>
<p>Trăng như thấy được cõi lòng …