Chuông đồng hồ đều đều gõ nhịp
Đi-văng ngồi một bóng lặng thinh
Căn phòng hoang còn chi dấu cuộc tình
Giờ chắc là em đang bên người ấy


Có đâu ngờ lòng lại đau đến vậy
Tháng năm dài anh vẫn cố quên em
Nhìn nắng lên, bóng cây trải trước thềm
Vậy mà ngỡ ai về trong nỗi nhớ


Em hỡi, chúng mình không duyên nợ
Sao cuộc đời lại xếp đặt gặp nhau
Để hôm nay cánh hoa yêu úa màu
Bụi thời gian phủ tình anh đơn chiếc


Dẫu vẫn biết không có gì bất diệt
Anh vẫn buồn, vẫn cứ mãi vấn vương…