Bầu chọn của kool_love:
1. Nhớ rừng (Thế Lữ)

Ý kiến cá nhân:
Bài thơ mượn lời của con hổ để nói lên tâm trạng và hoàn cảnh của chính mình cũng như của đất nc lúc bấy giờ.Bài thơ mang khuynh hướng khao khát tự do mãnh liệt và mở đường, cổ động cho con đường đấu tranh hướng tới tự do. Trong bài thơ, tác giả đã diễn tả cho người…