Bầu chọn của sach17:
1. Mao ốc vị thu phong sở phá ca (Đỗ Phủ)

Ý kiến cá nhân:
Bài thơ này có những nét vẽ vô cùng tinh tế về cảnh, về sự cũng như là về nội tâm của nhân vật trữ tình.
(Bài viết được gửi tự động)