Đôi khi...
Ôi...
có đôi khi...

Ghét anh
vì...
nhớ
nhiều khi...
nhói lòng.

Đôi khi...
trái tim
phập phồng

Chỉ vì...
lạc lối
qua đường
nhà anh.

Đôi khi...
cũng muốn...
làm lành

Nhưng
đôi khi...
ngại...
vì...
giành...
gan to.

Đôi khi...
nghĩ rằng...
Mơ hồ.

Hóa ra...
không phải...
nên...
giờ...
tiếc
than!